Author: Sanja Kranjc (Sanja Kranjc)

Home » Archives for Sanja Kranjc
Zasvojenost z nakupovanjem
Prispevek

Zasvojenost z nakupovanjem

Kompulzivno nakupovanje oz. zasvojenost z nakupovanjem, je naraščajoče, disfunkcionalno potrošniško vedenje z velikimi psihološkimi in finančnimi posledicami (Dittmar 2005, 467), ki ogrozijo posameznike s temvedenjem in njihove družine (Baker et al. 2013, 263). Klinične perspektive to vedenjeobravnavajo kot psihiatrično motnjo, oz. kot pojavno obliko skrite psihiatrične motnje;socialna psihologija pravi, da je to vedenje nadomestilo s...